Welkom!

 

De stichting Vrienden van Downey’s heeft tot doel het bevorderen van integratie van mensen met een beperking in de maatschappij. Meer specifiek gaat het om mensen met een verstandelijke beperking. Het bestuur is opgericht voor en richt zich op het werven van zakelijke en particuliere vrienden, die financiële bijdragen leveren. De werving van financiële bijdragen wordt door middel van flyeren en het benaderen van bedrijven voor specifieke donaties uitgevoerd. De financiële middelen komen ten goede aan de Stichting Downey’s Coffee and Tea.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Downey’s bestaat uit:
  • A. H. de Kimpe, voorzitter;
  • J.A. Nieuwenhuis, penningmeester;
  • H.I. Waardenburg, secretaris;
  • J.F. Loomans, bestuurslid;
  • J.J. Loomans, bestuurslid.

Er is geen beloningsbeleid voor het bestuur. Wel krijgen leden van het bestuur een kerstpakket, en mogen ze meegaan met het jaarlijkse Downey’s uitje en de jaarlijkse Downey’s Disco.

Over het jaar 2018 zijn de baten en lasten als volgt geweest:

Staat van baten en lasten Rekening 2018 Begroting 2019
Beginsaldo Baten: 4688,86 2859,72
Vaste jaarlijkse giften 488,50 500
Giften voor nieuwe vaatwasser 1.099 0
Giften voor inductie kookplaten 223,42 0
Losse giften en giften voor doelen 2019 432,13 1975
Baten uit verhuur 28.196,20 30.000
Teruggave waterschapsbelasting 47,46 0
Som der baten 30.486,71 32.475
Lasten:
Huur pand 29.325,23 30.000
Terugboeking giften 230 150
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 260,15 280
Provisie 94,52 95
Kosten rekening 140,50 150
Belastingskosten 765,45 800
Koop vaatwasser en bakplaten 1500 0
Aanschaf nieuwe doelen 0 1000
Som der lasten 32.315,85 32.475
Resultaat -1829,14 0
Eindsaldo 2859,72 2859,72

Activiteitenverslag 2018

In het jaar 2018 zijn er een aantal mooie giften geweest, waar het bestuur van de stichting mee bezig is geweest. Afgelopen jaar zijn de vaatwasser en enkele bakplaten kapot gegaan, dit zijn beide producten die in de horeca erg belangrijk zijn. Het bestuur is bijeengekomen om te overleggen hoe een vaatwasser geworven kon worden, en na aanvang van deze bijeenkomst is er een video-oproep op de facebook pagina van Downey’s Amersfoort geplaatst, waar op een speelse manier om donaties voor een vaatwasser is gevraagd. Door een anonieme donateur is het volledige bedrag als gift gegeven voor een nieuwe vaatwasser. Het restbedrag die via de facebook-oproep geworven zijn, zijn gebruikt voor de koop van 2 nieuwe bakplaten. Het regelen van losse en/of regelmatige donaties is uitgevoerd door het uitdelen van speciale donatie flyers.

Doelstellingen

Het bestuur vrienden van Downey’s wilt voor het einde van december 2019 geld werven voor een nieuwe vloer voor in de keuken en de toiletten door middel van telefonische en persoonlijke benadering van bedrijven en het gebruik maken van social media, omdat de huidige vloer zeer verouderd is.

Overige donaties willen wij gebruiken voor één van de volgende voorgenomen bestedingen:
  • Wasrek: Downey’s neemt zelf verantwoordelijkheid voor het wassen van alle werkkleding en bijhorend wasgoed. Het huidige wasrek heeft het begeven, en om energiekosten te drukken willen wij zo min mogelijk gebruik maken van een droger.
  • Nieuwe of te herstellen vloer voor in de zaak: de vloer in de zaak is verouderd.
  • Kleine 3-potige buitentafels: de huidige buitentafels zijn verouderd en de bovenplaat laat los van de poten, dit is onveilig voor gasten en medewerkers. Dit model tafel is gewenst omdat deze modellen stevig op oneven vloeren staan.
Beleidsplan

Klik hier om de beleidsplan in te zien.

Correspondentie
Zuidsingel 65 
3811 HD Amersfoort 
E-mail: vriendenvan@downeys.nl
K.v.K. Nr. 32123850,
RSIN Nr. 8180 06 985 
Rabobank Amersfoort en omstreken, tnv: Stichting Vrienden van Downey's, Rekening. Nr. NL44RABO013.38.62.658 

Voor contact met de Stichting Vrienden van Downey’s mailt u naar vriendenvan@downeys.nl of neem contact op met voorzitter, A.H. de Kimpe op 06-29104134.