Welkom!

 

De stichting Vrienden van Downey’s heeft tot doel het bevorderen van integratie van mensen met een beperking in de maatschappij. Meer specifiek gaat het om mensen met een verstandelijke beperking. Het bestuur is opgericht voor en richt zich op het werven van zakelijke en particuliere vrienden, die financiële bijdragen leveren. De werving van financiële bijdragen wordt door middel van flyeren en het benaderen van bedrijven voor specifieke donaties uitgevoerd. De financiële middelen komen ten goede aan de Stichting Downey’s Coffee and Tea.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Downey’s bestaat uit:
  • A.H.J Nieuwenhuis, voorzitter
  • J.A. Nieuwenhuis, penningmeester
  • H.I. Waardenburg, secretaris
  • J.F. Loomans, bestuurslid
  • J.J. Loomans, bestuurslid

Er is geen beloningsbeleid voor het bestuur. Wel krijgen leden van het bestuur een kerstpakket, en mogen ze meegaan met het jaarlijkse Downey’s uitje en de jaarlijkse Downey’s Disco.

Over het jaar 2019 zijn de baten en lasten als volgt geweest:

Staat van baten en lasten Rekening 2019 Begroting 2020
Beginsaldo Baten: 2959,72 13.527,50
Vaste jaarlijkse giften 1.447 750
Losse giften 10.507,84 1.000
Giften nieuwe vloer via Tikkie 398,01 0
Giften 10-jarig bestaan via Tikkie 914,50 1975
Baten uit verhuur 28.833,85 30.000
Som der baten 42.101,20 31.750
Lasten:
Huur pand 29.754,78 30.000
Terugboeking giften 595 0
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering 231,92 250
Provisie 94,52 100
Kosten rekening 151,52 175
Belastingskosten 684,50 700
Website kosten 21,18 25
Aanschaf plafonnieres 0 500
Som der lasten 31.533,42 31.750
Resultaat 10.567,78 0
Eindsaldo 13.527,50 13.527,50
Spaarpot uitbreiding Downey’s 10.567,78 10.567,78

Activiteitenverslag 2020

Dit jaar begon al vrij snel met een tegenslag, corona. We hebben een krantenartikel laten maken om donaties te werven om het jaar door te komen. Hier zijn mooie donaties uitgekomen, die ervoor hebben gezorgd dat wij voorlopig weer door kunnen.

We hebben ook een donatie ontvangen om wat spullen van te halen die we echt nodig hadden. Zo hebben wij een nieuwe stofzuiger, koelkastjes voor drankjes achter de bar en knutselspullen (voor de creatieve dagbesteding omdat de horeca zo rustig is) kunnen aanschaffen.

Naast deze donaties hebben wij ook een donatie mogen ontvangen om onze plafonnieres te vervangen, de oude waren echt aan vervanging toe. We wachten af tot onze handige vriend deze zou kunnen installeren, dit zal zeker dit jaar nog gebeuren.

We zijn bij verschillende supermarkten langs geweest om in aanmerking te komen voor de statiegeldbonnen, dit is bij twee supermarkten gelukt en daar hebben we een mooie donatie uit gehaald.

Doelstellingen 2021

We hebben maar één doelstelling en dat is om door de corona tijd heen te komen. We hopen nog wat vaste donateurs te werven. Ook gaan we nog supermarkten af om te proberen in aanmerking te komen voor inzameling van statiegeldbonnen.

Beleidsplan

Klik hier om de beleidsplan in te zien.

Correspondentie
Zuidsingel 65
3811 HD Amersfoort
E-mail: vriendenvan@downeys.nl
K.v.K. Nr. 32123850,
RSIN Nr. 8180 06 985
Rabobank Amersfoort en omstreken, tnv: Stichting Vrienden van Downey's, Rekening. Nr. NL44RABO013.38.62.658

Voor contact met de Stichting Vrienden van Downey’s mailt u naar vriendenvan@downeys.nl of neem contact op met voorzitter, A.H.J. Nieuwenhuis op 06-51679383.