Welkom!

 

De stichting Vrienden van Downey’s heeft tot doel het bevorderen van integratie van mensen met een beperking in de maatschappij. Meer specifiek gaat het om mensen met een verstandelijke beperking. Het bestuur is opgericht voor en richt zich op het werven van zakelijke en particuliere vrienden, die financiële bijdragen leveren. De werving van financiële bijdragen wordt door middel van flyeren en het benaderen van bedrijven voor specifieke donaties uitgevoerd. De financiële middelen komen ten goede aan de Stichting Downey’s Coffee and Tea.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Downey’s bestaat uit:

  • A.H.J Nieuwenhuis – van Eijs, voorzitter
  • J.A. Nieuwenhuis, penningmeester
  • H.I. Waardenburg, secretaris
  • J.F. Loomans, bestuurslid
  • J.J. Nijhuis - Loomans, bestuurslid

Er is geen beloningsbeleid voor het bestuur. Wel krijgen leden van het bestuur een kerstpakket, en mogen ze meegaan met het jaarlijkse Downey’s uitje en de jaarlijkse Downey’s Disco.

Over het jaar 2023 zijn de baten en lasten als volgt geweest:

baten en lasten

Activiteitenverslag 2023

In het jaar 2023 zijn er een aantal mooie giften geweest, waar het bestuur van de stichting mee bezig is geweest. Er zijn verschillende soorten losse giften geweest, deze zijn zelf naar het bestuur gekomen om een donatie te geven. De gift die we hebben mogen ontvangen van Uitgeverij Deviant hebben we als een bedankje gekregen voor het meewerken aan een fotoshoot voor een opleiding. De gift die we hebben mogen ontvangen van Spirax Sparco is aan ons gedoneerd. Daarnaast hebben we mensen die jaarlijks geld aan ons doneren, waar wij nog steeds altijd erg blij mee zijn dat we dit mogen ontvangen. Het regelen van losse en/of regelmatige donaties is uitgevoerd door het uitdelen van speciale donatie flyers.

Doelstellingen 2023

Het bestuur vrienden van Downey’s wilt voor het einde van december 2024 geld geworven hebben op het moment dat Downey’s Coffee and Tea dit nodig heeft. De verwachting is dat Downey’s door de nasleep van corona nog moet terug vallen op de stichting vrienden van Downey’s. Overige donaties willen wij gebruiken voor de uitbreiding van en binnen Downey’s.

Beleidsplan

Klik hier om de beleidsplan in te zien.

Correspondentie
Zuidsingel 65
3811 HD Amersfoort
E-mail: vriendenvan@downeys.nl
K.v.K. Nr. 32123850,
RSIN Nr. 8180 06 985
Rabobank Amersfoort en omstreken, tnv: Stichting Vrienden van Downey's, Rekening. Nr. NL44RABO013.38.62.658

Voor contact met de Stichting Vrienden van Downey’s mailt u naar vriendenvan@downeys.nl of neem contact op met voorzitter, A.H.J. Nieuwenhuis op 06-51679383.